30 kwietnia Bankowy Fundusz Gwarancyjny rozpoczął przymusową restrukturyzację Banku Spółdzielczego w Przemkowie. Bank został przejęty przez SGB Bank S.A. Klienci Banku w Przemkowie są obecnie klientami SGB Banku S.A. Oddział w Przemkowie, a informacje o działalności Banku można znaleźć pod adresem www.sgb.pl/oddzialprzemkow

BANK SPÓŁDZIELCZY W PRZEMKOWIE w restrukturyzacji

REGON: 000511290
NIP: 6930006715
KRS: 0000129255
Kontakt:
ul. Głogowska 12a
59-170 Przemków bsprzemkow@bfg.pl